018. Het Neo-Plasticisme (De Nieuwe Beelding) en zijn (hare) realiseering in de muziek