068. [Een opzet voor een basiscursus over ’t wezen der plastique]