002. Verslag van den Archivaris van ‘St. Lucas’ over het jaar 1905