NB

Van De Nieuwe Beelding in de schilderkunst en Het bepaalde en het onbepaalde zijn geen manuscripten gevonden.

De publicaties in De Stijl zijn de enige overgeleverde bronnen van deze teksten.

 

In onderstaande bestanden zijn de in De Stijl afgedrukte teksten uitgetypt, waarbij

  • de regel- en pagina-einden op de voet zijn gevolgd;
  • vet gedrukte en verbrede woorden zijn overgenomen,  evenals de leestekens;
  • de door Mondriaan gebruikte spelling is ongewijzigd overgenomen.

De oorspronkelijke tekst staat steeds op de linker pagina.

Ongewone woorden die een korte verklaring vereisen, heb ik in de oorspronkelijke tekst een blauwe kleur gegeven; de verklaring staat dan op rechterpagina ook in het blauw.

Gedeelten in de oorspronkelijke tekst die betrekking hebben op brieffragmenten of opgestuurde opmerkingen van Mondriaan aan Theo van Doesburg heb ik in groen gekleurd.

Ook groen zijn de opmerkingen van Mondriaan uit zijn schetsboekjes.

Donkerrood gekleurde informatieteksten hebben betrekking op het tijdstip van schrijven en het vervaardigen van schilderen.

Drukfoutcorrecties en correcties met potlood van Mondriaan zijn paars gekleurd.

 

De Nieuwe Beelding in de schilderkunst:

De Stijl 1e jrg. no. 1, October 1917

De Stijl 1e jrg. no. 2, December 1917

De Stijl 1e jrg. no. 4 [3], Januari 1918

De Stijl 1e jrg. no. 4, Februari 1918

De Stijl 1e jrg. no. 5, Maart 1918

De Stijl 1e jrg. no. 7, Mei 1918

De Stijl 1e jrg. no. 8, Juni 1918

De Stijl 1e jrg. no. 9, Juli 1918

De Stijl 1e jrg. no. 10, Augustus 1918

De Stijl 1e jrg. no. 11, September 1918

De Stijl 1e jrg. no. 12, October 1918

 

Het bepaalde en het onbepaalde

De Stijl 2e jrg. no. 2, December 1918